4/08/2011

127 hours

hihi kollade just på 127 hours ! Den var helt bra fast ganska seko och konstig i några ställen. De handlar om nån man som klättrar i någo berg och sen faller han i nå hål och blir fast där med sin hand under nån sten typ. Sen är han där fast hur länge och slipper int bort. Sen tislut måst han typ skära av sin egen arm :s

No comments:

Post a Comment